AAJT S AORTİK ABDOMİNAL KAVŞAK TURNİKE

Hızla değişen dünyanın hızla gelişen teknolojisi, hayatımızın her alanında olduğu gibi artık savaş teknik ve taktiklerini de değiştirmiş; daha az kuvvet ile daha hızlı hareket eden unsurlar kırsal alandaki çatışmaları terk ederek mahalli unsurları da kullanarak meskun mahallere sığınmışlardır. Bu yöntem onları daha kolay kamufle olma ve daha rahat hareket etme serbesti sağlamıştır. Mahalli kuvvetleri hem bir lojistik kaynak, hem istihbarat hem de askeri operasyon sırasında sivil vatandaşları bir rehine ve operasyonu yavaşlatma unsuru olarak kullanmaya başlamışlar, bunda da hatırı sayılır derecede başarılı olmuşlardır.

Değişen savaş teknikleri beraberinde kolaylıklar ile beraber bazı zorluklar da getirmiştir. Keskin nişancı silahların kullanımı ile birlikte EYP (El Yapımı Patlayıcılar) kullanımı da artmıştır, bununla birlikte güvenlik güçlerimizin personel koruyucu ekipmanlarını kullanma hassasiyeti de orantılı olarak artmıştır.

Ölümle sonuçlanan yaralanmaların istatistikleri incelendiğinde baş ve göğüs yaralanmaları birinci sırayı alırken, savaş teknik ve taktiklerinin değişmesi, kullanılan personel koruyucu ekipmanları ölümcül yaralanmaların artık baş-göğüs değil; bunun yerine karın, kasık, bacaklar, ampütasyon ile sonuçlanan kol-bacak yaralanmaları, ve boyun bölgesindeki yaralanmaların arttığı gözlenmiştir. Bunun sebebi başta kullanılan çelik başlık, giyilen balistik yelek, eldiven, gözlük ve dizlik gibi kullanılan koruyucu ekipmanlardır. Bu ekipmanlar sayesinde baş-göğüs yaralanmalarında sağ kalım oranı artmış fakat  istatistiksel olarak karın ve kasık yaralanmaları daha ölümcül hale gelmiştir.

Mevcut Balistik yeleklerin karın ve kasık bölgesini kapattığı zaman personelin hareket kabiliyetini kısıtladığı ortaya çıkmıştır. Artan ölümcül karın- kasık yaralanmalarına çözüm olarak geliştirilen Abdominal Aortic and Junctional Tourniquet sadece karın –kasık değil aynı zamanda koltuk altı yaralanmalarında güvenle kullanılmış, başarılı sonuçlara imza atmış ve en önemlisi “Hayat Kurtarmıştır.”

AAJT S (Abdominal Aortic and Junctional Tourniquet ) nin yapılan test ve araştırmalar sonucunda;

Karın, kasık veya pelvis (leğen kemiği) içerisinde meydana gelen veya Aorta Abdominalisin iki dala ayrıldığı noktanın altında oluşan büyük kanamalarda, daha yukarıya zarar vermeden, aşağıya hareket eden kan akışını önleyen, hafif, taşınabilir, savaş, çatışma, cerrahi tesislerin uzak olduğu, tahliye imkanlarının hemen sağlanamadığı durumlarda, kolaylıkla kullanılabilen, kazazedenin hayatta kalabilme şansını anlamlı derecede artırdığı, aynı zamanda bu cihazın sivillerin de karşılaşılabileceği afetler de kullanılabileceği, ambulanslarda bulundurulmasının da fayda sağlayacağı sonucuna varılmıştır.

TAKTİK SEDYE

X TRACT STRECHER:

Silahlı Kuvvetler personelimizin görev alabileceği tüm görevlerde ve tüm iklim koşullarında,  hasta ve yaralıyı kurtarma ve emniyetli bir şekilde tahliyesini sağlayan bir sedyedir. Sedyenin koza şeklinde olması kazazedeye sadece tahliye esnasında konfor sağlamakla kalmaz aynı zamanda yaralıya yapılan tüm girişimlerin ve uygulamaların yerlerinde sabit kalmasını ve tedavinin devamlılığını da sağlar. Sedye en az bir personel ile sürükleyerek taşıma ve tahliyeye imkan sağlar. Sedyede aynı zamanda kazazedeyi hipotermiden korumak için ve sedyenin suda yüzebilmesi için aparatlar vardır. Kolay kurulumu özelliği ile kazazede birkaç dakika içinde tahliyeye hazır hale getirilebilir. İki yükselti arasında halatlarla yatay çekimle veya helikoptere tahliye esnasında dikey çekime uygundur. Modüler yapısı, dayanıklı taban malzeme ve sedye kumaşı taktik alanda en zor şartlarda kullanıma imkan sağlar. Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Polis Özel Harekat tarafından kullanılmaktadır.

KASIK TURNİKE

SJT (Sam Junctional Tourniquet)

Operasyon esnasında, personelin kullandığı çelik yeleklerin korumasının en zayıf, yaralanması halinde sağ kalım oranının çok az, müdahale imkanının oldukça sınırlı olduğu kasık ve koltukaltı bölgelerinde kullanılabilen bir turnikedir. Tek taraflı ya da çift taraflı femoral arter ile subclavien artere bası yaparak kol ve koltuk atındaki yaralanmalarda güvenle kullanılmakta ve çok olumlu sonuçlar alınmaktadır. Aynı zamanda Pelvis kırıklarında veya şüphelerinde Pelvis kemeri olarak da kullanılabilmektedir. Hafiftir, farklı ısı veya iklim koşullarında kullanıma uygundur. Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Polis Özel Harekat tarafından kullanılmaktadır.

KEMİK İÇİ ENJEKSİYONSAM IO (Kemik içi Enjeksiyon):

NIO KEMİK İÇİ GİRİŞİM SETİ

Kazazedenin damar yoluna ulaşılamadığı, taktik şartların ikinci veya üçüncü girişim tekrarına izin vermediği,  durumlarda tercih edilen kemik içi enjeksiyon setleridir.  İlk yardım eğitimi almış her personel tarafından kullanılabilir. Sadece serum değil aynı zamanda kan nakli için de kullanılabilir. Her ikisinin de kullanımı kolaydır. NIO ve SAM IO ve  iğne tabancası mekaniktir. Batarya ihtiyacı duymaz. SAM IO iğne tabancası aynı zamanda ülkemiz de sıkça kullanılan diğer batarya ile çalışan kemik içi iğnelerinin kullanımına da imkan sağlar. NIO kullanımı en kolay Intra osseus girişim setidir.